Polska Szkoła Sobotnia w Plymouth - Polish Saturday School in PlymouthOd lutego 2017 nasza szkoła została objęta honorowym patronatem przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Współpraca ta zapewni naszej szkole wsparcie merytoryczne i naukowe w rozwoju dwujęzyczności u naszych uczniów. Będziemy wprowadzać specjalnà metodę nauki czytania, opracowanà przez prof. Jadwigę Cieszyńskà-Rożek, która jest opiekunem naszej placówki z ramienia Uniwersytetu w Krakowie.

Małgorzata Gwóźdź - Dyrektor Szkoły
Agnieszka Ślęzak - Koordynator Nauki Czytania . 

Kopia listu z Uniwersytetu: kliknij


24 listopada 2007 roku odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne Klubu Polskiej Szkoły w Plymouth. Gościliśmy w "Onward House" Greenbank Community Centre. Okazało się, że zainteresowanie przeszło wszelkie oczekiwania.
Do szkoły zapisało się pierwszych 36-ro dzieci...

 Szanowni Państwo,
Z ogromną radością chcielibysmy poinformować wszystkich rodziców, iż udało nam się otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 6368.18 funtow od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 r. 
Dofinansowanie otrzymaliśmy w ramach zwrotu kosztów za wynajem pomieszczeń budynku szkoły w roku szkolnym 2015/2016, przedłożonych faktur za szkolną wycieczkę do Woodlands oraz za zakupione pomoce szkolne. 
Jednocześnie przewidziane zostały środki na jednorazowe, okolicznościowe nagrody dla nauczycieli w wysokości 120 funtów na osobę.
W imieniu swoim, Rady Rodzicow, rodziców i uczniów naszej szkoly, dziękuję Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” za wsparcie naszej placówki. Dzięki Państwa życzliwości i pomocy możemy jeszcze bardziej efektywnie realizować założenia i plany Szkoły.
Malgorzata Gwozdz
Dyrektor SzkolySiedziba Szkoły (od września 2017)

Polska Szkoła Sobotnia w Plymouth
Salisbury Road Primary School
Salisbury Road
St Judes
Plymouth
PL4 8QZ

 
kontakt: polska.szkolap@gmail.com
(Dyrektor szkoły mgr Małgorzata Gwóźdź)
 
The Society for the Promotion of Anglo-Polish Culture in Plymouth 
Registered Charity Number 1148123
 
Policies / Dokumenty:
Child Protection Policylink
Health and Safetylink
Regulamin Szkoly: link
Statut Szkoly: link
Website Builder provided by  Vistaprint