Polska Szkoła Sobotnia w Plymouth - A-LEVEL Z J. POLSKIEGO
Polska Szkoła Sobotnia w Plymouth - Polish Saturday School in Plymouth
Polish A-levels
Uwaga Rodzice i uczniowie klas 10, 11, 12 szkół w Plymouth.
 
 
Egzaminy mogą być zdawane w angielskich szkołach, Polska Szkoła Sobotnia przygotowuje uczniów w soboty w ramach zajęć.
Egzamin A-level jest pełnoprawnym egzaminem. którego zaliczenie honorowane jest punktami UCAS - potrzebnymi w procesie rekrutacji na uczelnie wyższe.
A-level a języka polskiego jest o wiele trudniejszym egzaminem od GCSE, uczniowie powinni płynnie posługiwać się j. polskim w pismie, znać tradycje i kulture Polski, a także historię wieku XIX i XX (z dużym naciskiem na II wojnę światową). Muszą również przeczytać kilka lektur szkolnych (dramat i proza).
Kurs A-level trwa dwa lata (pierwszy rok AS i drugi rok A2). W pierwszym roku uczniowie mają rozwijać swoje słownictwo związane z nastepującymi tematami: turystyka, kultura, rodzina, społeczeństwo, gospodarka, itd. Uczniowie będą musieli przetłumaczyć krótki tekst z języka angielskiego na polski i odwrotnie. W drugim roku nauki uczniowie poznają historię XIX i XX wieku, czytają lektury szkolne (dramaty i proza tego samego okresu), mają także zapoznać się z dorobkiem filmowym Andrzeja Wajdy.
Warunkiem przystąpienia do kursu w naszej szkole jest posiadanie przez ucznia ocen A-C z przedmiotów obowiązkowych w angielskiej szkole.
W sprawie zajęć A-level z j. polskiego proszę kontaktować się z p. Łukaszem - nauczycielem A-level Polish.
Website Builder provided by  Vistaprint