Polska Szkoła Sobotnia w Plymouth - Polish Saturday School in Plymouth


Od lutego 2017 nasza szkoła została objęta honorowym patronatem przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Współpraca ta zapewni naszej szkole wsparcie merytoryczne i naukowe w rozwoju dwujęzyczności u naszych uczniów. Będziemy wprowadzać specjalnà metodę nauki czytania, opracowanà przez prof. Jadwigę Cieszyńskà-Rożek, która jest opiekunem naszej placówki z ramienia Uniwersytetu w Krakowie.

Małgorzata Gwóźdź - Dyrektor Szkoły
Agnieszka Ślęzak
24 listopada 2007 roku odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne Klubu Polskiej Szkoły w Plymouth. Gościliśmy w "Onward House" Greenbank Community Centre. Okazało się, że zainteresowanie przeszło wszelkie oczekiwania.
Do szkoły zapisało się pierwszych 36-ro dzieci...

 Szanowni Państwo,
Z ogromną radością chcielibysmy poinformować wszystkich rodziców, iż udało nam się otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 3,067.62 funtow od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. 
Dofinansowanie otrzymaliśmy w ramach zwrotu kosztów za wynajem pomieszczeń budynku szkoły w roku szkolnym 2017/2018. 

W imieniu swoim, Rady Rodzicow, rodziców i uczniów naszej szkoly, dziękuję Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” za wsparcie naszej placówki. Dzięki Państwa życzliwości i pomocy możemy jeszcze bardziej efektywnie realizować założenia i plany Szkoły.
Malgorzata Gwozdz
Dyrektor SzkolySiedziba Szkoły

Polska Szkoła Sobotnia w Plymouth
Salisbury Road Primary School
Salisbury Road
St Judes
Plymouth
PL4 8QZ

 Kontakt ze szkołą
Numer telefonu do recepcji szkoły w soboty od 9.00 do 14.30:
07503 329443
W pozostałe dni prosimy o kontakt mailowy:
polska.szkolap@gmail.com
(Dyrektor szkoły mgr Małgorzata Gwóźdź)
 
The Society for the Promotion of Anglo-Polish Culture in Plymouth 
Registered Charity Number 1148123
 
Policies / Dokumenty:
Child Protection Policylink
Health and Safetylink
Regulamin Szkoly: link
Statut Szkoly: link
Website Builder provided by  Vistaprint