Polska Szkoła Sobotnia w Plymouth - Polish Saturday School in Plymouth
 
 
 
 
 
 
 
 
Szkoły średnie w Anglii
 
 
Link do prezentacji multimedialnej nt. szkolnictwa sredniego: tutaj
 
Secondary school jest odpowiednikiem dwóch etapów kształcenia w Polsce: szkoły gimnazjalnej i szkoły średniej (liceum, technikum i szkoły zawodowej). Dzieli się na trzy poziomy tzw Key Stage.
Key stage 3 (KS3) określa okres szkolny obejmujący dwa lub trzy lata nauki: klasę 7, 8 i czasami klasę 9.
Key stage 4 (KS4) określa okres szkolny obejmujący trzy lub dwa lata nauki: klasę 10 i 11 (czasami klasę 9).
Key stage 5 (KS5) określa okres szkolny tzw 6th Form obejmujący dwa lata nauki: klasę 12 i 13.
 
KS3jest początkowym okresem nauki w szkole średniej uczniowie pobierają naukę z wszystkich przedmiotów:
 English
 Mathematics (Matematyka)
 Science (Przyroda: Biologia, Fizyka i Chemia)
 ICT (Informatyka)
 Design and Technology (Technika)
 Humanities (nauki Humanistyczne: Historia, Geografia i Religia)
 Modern Foreign Languages (Języki Obce)
 Art (Sztuka - Plastyka)
 Physical Education PE (Wych Fizyczne)
 Citizenship (Wychowanie Obywatelskie)
 Drama (Teatr)
 Dance (Taniec)
 Food Technology (Technologia Żywienia)
 Textiles (Szycie)
 
Uczniowie oceniani są za wysiłek wykonany przez ucznia oraz za efekt pracy.
Uczniowie klasyfikowani są wg. określonego poziomu (level) w ramach każdego przedmiotu: od level 1 (najniższy) do level 8 (najwyższy).
Nie ma powtarzania klasy.
 
KS4uczniowie w każdym roku nauki zdają egzaminy z przedmiotów obowiązkowych (j. angielski, matematyka i przyroda) oraz z 2 przedmiotów dodatkowych wybranych przez ucznia (przedmioty humanistyczne, języki obce, muzyka, gotowanie, plastyka, także przedmioty zawodowe i techniczne).  Uczeń do klasy 11 musi uzyskać 5 ocen od A* do C wliczając w to angielski, matematykę i przyrodę. Oceny, jakie uczeń może osiągnąć z przedmiotów to A* (najwyższa) do G (najniższa).
Jest wiele form zaliczania przedmiotów:
 
English Baccalaureat
Wprowadzony od września 2011.
Uczeń uzyska te kwalifikacje po zaliczeniu egzaminów GCSE z pięciu przedmiotów: języka angielskiego, matematyki, przyrody, przedmiotu humanistycznego (geografii lub historii) oraz języka obcego (egzamin GCSE z j. polskiego będzie prawdopodobnie akceptowany)
Uczeń musi uzyskać oceny od A* do C.
Wszystkie najlepsze uniwersytety będą wymagały tych kwalifikacji od kandydatów na studia.
 
 
GCSE (General Certificate of Secondary Education)
Podstawowy egzamin z przedmiotu:
Dwa poziomy: podstawowy – foundation (max. ocena C) i wyższy higher (max. ocena A*)
Zaliczenie: egzamin
Ogólnie akceptowane kwalifikacje aby dostać się na uniwersytet.
 
BTEC
Uzyskanie kwalifikacji za pomocą referatów (portfolio)
Aby uzyskać ocenę uczeń musi zaliczać referat na te sama ocenę, w określonym czasie
Zaliczenie: folder zaliczeniowy i egzamin
Kwalifikacje akceptowane w College of Further Education, oraz na niektórych kierunkach na uniwersytetach.
Uwaga: część uniwersytetów nie akceptuje kandydatów z tymi kwalifikacjami.  
 
 
Egzaminy
Zdawane w klasie 11.
Od 6 do 18 egzaminów w roku (listopad, styczen i czerwiec)
Angielskie Komisje Egzaminacyjne:
 
 
KS56th Form
Uczniowie wybierają trzy lub cztery przedmioty do nauki w ciągu roku.
 
Advance Level (A-Level)
Egzamin ze szczegółowej wiedzy w przedmiocie
Niezbędny, by dostać się na uniwersytet
Zaliczenie: egzamin + referat
 
BTEC
Uzyskanie kwalifikacji za pomocą referatów (portfolio)
Aby uzyskać ocenę uczeń musi zaliczać referat na te sama ocenę, w określonym czasie
Zaliczenie: folder zaliczeniowy
 
 
Poniższe kwalifikacje są kwalifikacjami zawodowymi, więc uczniowie studiują tylko jeden przedmiot zawodowy.
 
NVQ (National Vocational Qualification)
Kurs przedmiotowy + praktyka zawodowa
Poziom zaawansowania level 3
Zaliczenie: praktyka zawodowa + folder zaliczeniowy
 
Diplomas
Połączenie teorii w szkole z praktyką zawodową
Dwa poziomy: Podstawowy (Foundation) i Wyższy (Higher)
 
 
 
 
Website Builder provided by  Vistaprint