Polska Szkoła Sobotnia w Plymouth - Polish Saturday School in Plymouth
21 kwietnia i 5 maja 2018 odbywają się zapisy na kolejny rok szkolny, bardzo prosimy o osobiste stawienie się na zapisy wraz z dzieckiem.

Parking w soboty w rejonie szkoły (dzielnica St Judes) jest bezpłatny.

Zapraszamy serdecznie 

Plakat informacyjny: kliknij


———————————-

Szanowni Państwo!
Polska Szkoła w Plymouth zaprasza na szkolenie
,,Wspomaganie rozwoju i kształtowania się języka polskiego jako odziedziczonego u dzieci dwujęzycznych''
Szkolenie skierowane do nauczycieli, pedagogów, logopedów oraz rodziców dzieci uczęszczających do szkoły oraz do wszystkich innych zainteresowanych.
Szkolenie odbędzie się 22 kwietnia w godzinach od 10.00 do 14.00 w Lipson Co-operative Academy,  Bernice Terrace, Plymouth PL4 7PG
Koszt szkolenia 10 funtow.
Program szkolenia:
1.    Rozwój mowy dziecka dwujęzycznego (etapy normatywnego rozwoju mowy, doświadczenia językowe i ich wpływ na rozwój dwujęzyczności, zagrożenia współczesności, symptomy opóźnionego rozwoju mowy u dziecka dwujęzycznego)
2.    Stymulacja dwujęzycznego rozwoju mowy (wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka dwujęzycznego na różnych etapach rozwoju, strategie nauczania języka).
3.    Technika programowania języka w nauczaniu języka polskiego jako odziedziczonego (poziomy programowania języka, budowanie wzorców językowych i kryterium ich doboru, hierarchia zjawisk gramatycznych).
4.    Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® w polskiej szkole za granicą.
 Prowadzenie: dr Marzena Błasiak-Tytuła
Adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, językoznawca, neurologopeda, lektor języka polskiego jako obcego, wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Autorka licznych prac naukowych (artykułów i książki) na temat dwujęzyczności.
W badaniach naukowych koncentruje się na nauczaniu dzieci języka polskiego jako odziedziczonego oraz diagnozie i terapii dzieci dwu- i wielojęzycznych z zaburzonym rozwojem. Badania prowadzi w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce.

Prosimy o potwierdzenie przybycia wysyłając wiadomość na maila szkoły polska.szkolap@gmail.com

Zapraszamy serdecznie!

Małgorzata Gwóźdź
Dyrektor Szkoły


————
 Szanowni Państwo,
Z ogromną radością chcielibysmy poinformować wszystkich rodziców, iż udało nam się otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 2,326.65 funtow od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. 
Dofinansowanie otrzymaliśmy w ramach zwrotu kosztów za wynajem pomieszczeń budynku szkoły w roku szkolnym 2016/2017 oraz za zakupione pomoce szkolne. 
Jednocześnie przewidziane zostały środki na jednorazowe, okolicznościowe nagrody dla nauczycieli w wysokości 1200 funtow do podziału dla naszych nauczycieli.

.
W imieniu swoim, Rady Rodzicow, rodziców i uczniów naszej szkoly, dziękuję Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” za wsparcie naszej placówki. Dzięki Państwa życzliwości i pomocy możemy jeszcze bardziej efektywnie realizować założenia i plany Szkoły.
Malgorzata Gwozdz
Dyrektor Szkoly———————————————————————————-


Od lutego 2017 nasza szkoła została objęta honorowym patronatem przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Współpraca ta zapewni naszej szkole wsparcie merytoryczne i naukowe w rozwoju dwujęzyczności u naszych uczniów. Będziemy wprowadzać specjalnà metodę nauki czytania, opracowanà przez prof. Jadwigę Cieszyńskà-Rożek, która jest opiekunem naszej placówki z ramienia Uniwersytetu w Krakowie.

Małgorzata Gwóźdź - Dyrektor Szkoły
Agnieszka Ślęzak
24 listopada 2007 roku odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne Klubu Polskiej Szkoły w Plymouth. Gościliśmy w "Onward House" Greenbank Community Centre. Okazało się, że zainteresowanie przeszło wszelkie oczekiwania.
Do szkoły zapisało się pierwszych 36-ro dzieci...

 Szanowni Państwo,
Z ogromną radością chcielibysmy poinformować wszystkich rodziców, iż udało nam się otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 2,326.65 funtow od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. 
Dofinansowanie otrzymaliśmy w ramach zwrotu kosztów za wynajem pomieszczeń budynku szkoły w roku szkolnym 2016/2017 oraz za zakupione pomoce szkolne. 
Jednocześnie przewidziane zostały środki na jednorazowe, okolicznościowe nagrody dla nauczycieli w wysokości 1200 funtow do podziału dla naszych nauczycieli.

.
W imieniu swoim, Rady Rodzicow, rodziców i uczniów naszej szkoly, dziękuję Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” za wsparcie naszej placówki. Dzięki Państwa życzliwości i pomocy możemy jeszcze bardziej efektywnie realizować założenia i plany Szkoły.
Malgorzata Gwozdz
Dyrektor SzkolySiedziba Szkoły

Polska Szkoła Sobotnia w Plymouth
Salisbury Road Primary School
Salisbury Road
St Judes
Plymouth
PL4 8QZ

 Kontakt ze szkołą
Numer telefonu do recepcji szkoły w soboty od 9.00 do 14.30:
07503 329443
W pozostałe dni prosimy o kontakt mailowy:
polska.szkolap@gmail.com
(Dyrektor szkoły mgr Małgorzata Gwóźdź)
 
The Society for the Promotion of Anglo-Polish Culture in Plymouth 
Registered Charity Number 1148123
 
Policies / Dokumenty:
Child Protection Policylink
Health and Safetylink
Regulamin Szkoly: link
Statut Szkoly: link
Website Builder provided by  Vistaprint